top of page
 • Writer's pictureAku Energija

Povezava med črevesjem in možgani ter njen pomen:

V TKM znana že stoletja, v zahodni medicini pa odkrita šele pred kratkim

Izkazalo se je, da je vaš ''gut feeling'' (dobesedni prevod: črevesni občutek; ki pomeni intuicijo) resničen. Nedavne raziskave so pokazale, da lahko bakterije v črevesju vplivajo na duševno stanje ljudi, kar povzroča težave z razpoloženjem, zaznavanjem in vedenjem. Enterični živčni sistem (ENS) oz. črevesni živčni sistem je manj znan del živčnega sistema našega telesa, ki se nahaja v črevesju. Ker črevesni živčni sistem uporablja isto vrsto nevronov in nevrotransmiterjev, kot jih najdemo v osrednjem živčnem sistemu, ga nekateri medicinski strokovnjaki imenujejo naši "drugi možgani".

Za tradicionalno kitajsko medicino (TKM) to ni nobena novost. Že stoletja je znano, da sta Tanko črevo (tj. črevesje) in Srce (ki upravlja um) povezana, medtem ko sta Debelo črevo in Pljuča (ki upravljajo kožo in odpornost) povezana.

Kaj je enterični živčni sistem?

Enterični živčni sistem (ENS) nadzira prebavni sistem in se povezuje s centralnim živčnim sistemom (CNS) in simpatičnim živčnim sistemom.

Enterični živčni sistem zlasti določa gibanje prebavil, uravnava izločanje želodčne kisline, spremembe lokalnega pretoka krvi in sproščanje črevesnih hormonov ter sodeluje z imunskim sistemom v črevesju. Nastane v zadnjih nekaj mesecih nosečnosti (pri človeku) in se razvija tudi po rojstvu.

Prenosljive spongiformne encefalopatije, motnje avtističnega spektra, Parkinsonova bolezen, Alzheimerjeva bolezen, amiotrofična lateralna skleroza in okužba z virusom varicella zoster (VZV) so primeri bolezni, ki imajo tako gastrointestinalne kot nevrološke posledice. [1]

Črevesno-možganska os

Os črevesje-možgani (GBA) je komunikacijski sistem med možgani in bilijoni bakterij, glivic in virusov, ki živijo v vašem črevesju. Sestavljena je iz dvosmerne komunikacije med osrednjim in črevesnim živčnim sistemom. Črevesje in možgani so povezani z debelimi živčnimi kabli, ki prek kemikalij, imenovanih nevrotransmiterji, v obe smeri prenašajo informacije. Številni od teh nevrotransmiterjev, kot so glutamat, GABA, serotonin in dopamin, vsaj delno, če ne v celoti, nastajajo v črevesju, nanje pa močno vpliva prehrana.

K temu pomembnemu nadzoru prispeva tudi mikrobiom v črevesju. Sestava črevesnih bakterij lahko močno vpliva na duševno zdravje in delovanje živčnega sistema. Zdrava prehrana ima pomembno vlogo pri oblikovanju tega mikrobioma, saj spodbuja rast koristnih bakterij in ustavlja kopičenje škodljivih. Prehrana lahko vpliva tudi na komunikacijo vzdolž osi črevesje-možgani, kar še dodatno vpliva na povezave med prebavili in živčnim sistemom.

"Črevesna mikrobiota močno vpliva na naš presnovni, endokrini in imunski sistem ter na periferni in centralni živčni sistem. Nedavno je bil odkrit dialog med črevesno in pljučno mikrobioto..." - Journal of Oncology, 2017 [2]

Teorija TKM o povezavi med črevesjem in možgani

Tradicionalna kitajska medicina že tisočletja priznava povezavo med črevesjem in vsemi telesnimi organi. Teorija Zang Fu je skupno ime za različne sisteme organov jin in jang, ki jih pozna kitajska medicina. Organ jin se imenuje zang 臟, organ jang pa fu 腑.

Vsak organ zang je povezan z organom fu, tako da nastane pet sistemov organov jin-jang. Vsakemu od teh organskih sistemov pripada ena od petih faz preobrazbe. To je prikazano v spodnji tabeli.

Zang

Fu

Element

Duh

Vranica

Želodec

Zemlja

Yi

Pljuča

Debelo črevo

Kovina

Po

Ledvice

Mehur

Voda

Zhi

Jetra

Žolčnik

Les

Hun

Srce

Tanko črevo

Ogenj

Shen

Ključni sistemi, povezani s povezavo med črevesjem in možgani po teoriji TKM, so Vranica/Želodec, Srce/Tanko črevo in Pljuča/Debelo črevo.

Interakcija Vranice in Želodca ter njen pomen

Vranica in Želodec sta v teoriji TKM izredno pomembna, saj veljata za "pridobljeno konstitucijo". V njiju namreč nastajajo energija qi, kri in tekočine, ki so vitalne snovi za življenje. Vranica preobraža našo hrano v koristne snovi. Brez tega vitalnega vira energije ne bi mogli niti preživeti. Poleg tega Vranica utemeljuje yi 意 v petih duhovih. Povezana je z mislijo, razumom in razumevanjem, pa tudi z namero in ustvarjalnostjo.

Vranica ima pomembno vlogo pri prebavi. Loči in pretvori koristna hranila od odpadnih snovi. Šibka Vranica lahko na fizični ravni povzroči slabo prebavo hrane. Na duhovni ravni pomeni šibka Vranica posledično šibek yi. Tako kot nam Vranica in Želodec pomagata prebaviti hranilne snovi, nam yi pomaga prebaviti našo konceptualno resničnost. Pomen yi-ja - misli ali namere so tisto, kar se pojavi v našem umu kot predsodek, ideja, mnenje, pred dejanjem (po jetrih, Hun) in odločnostjo (po ledvicah, Zhi). Slaba prebava moti naše misli in obratno. Zato lahko pretirano razmišljanje ali pretirano intelektualno delo škoduje naši prebavi in dolgoročno splošnemu zdravju. To se odraža v pomanjkanju jasnega namena, možganski megli, kronični utrujenosti in nemotiviranosti. [Preberi še: Pomanjkanje Qi energije: kaj to je in kako jo obvladati?] [Preberi še: Razumevanje depresije in tesnobe v TKM]

Interakcija med Srcem in Tankim črevesjem ter njen pomen

Srce v teoriji TKM velja za gospodarja uma. Deluje s posebno vrsto ognjene energije, imenovano "vrhovni ogenj". Ogenj v tem kontekstu pomeni moč, toploto in svetlobo, kar pojasnjuje tudi delovanje sistema Srca: (1) moč za kroženje krvi (z dovajanjem energije qi iz Želodca in Vranice), (2) toplota pri temperaturi in človeških dotikih, (3) svetloba kot vodilna vera/svetloba v duhu, tudi sijaj, ki ga človek zasije v dobrem zdravju.

Tanko črevo uporablja energijo srčnega ognja, da skupaj z Želodcem in Vranico sežge snovi, nato pa absorbira hranila. V zameno hranila in energije "izhlapijo" in se pomaknejo navzgor, da podprejo Srce. Ključno je, da gre za soodvisen in dvosmeren odnos, ki ga ne smemo mešati z anatomskim tankim črevesjem, ki z encimi zgolj razgrajuje hrano. Uporabimo naslednjo prispodobo: predstavljajte si Tanko črevo TKM kot stroj za sproščanje encimov, Srce je stikalo in prilagajanje doziranja, medtem ko je Vranica proizvajalec encimov; ko encim razgradi hrano, gredo hranila in odpadki na mesta, kjer naj bi bili.

Srce (s pomočjo Tankega črevesja) skupaj opravlja naslednje funkcije:

 • določa zavest in kognicijo

 • čuti in določa čustva

 • je odgovoren za zaznave, občutke in čute (s Po-jem)

 • je odgovoren za mišljenje, inteligenco, modrost in ideje (z Yi-jem).

 • nadzoruje spanje in spomin (z Ledvicami)

 • upravlja čute (vid, sluh, vonj, okus)

 • je odgovoren za avtonomno delovanje in imunski odziv (s Hun-om)

Interakcija med Pljuči in Debelim črevesjem ter njen pomen

Raziskave o alergijah so nedavno odkrile očitno sočasno pojavljanje alergij na koži in pljučih, kar je bil pojav, ki so ga poimenovali "atopijski pohod". Ugotovljena je bila pozitivna povezava med črevesno mikrobioto ob rojstvu ter razvojem astme in kožnega ekcema pozneje v življenju. Kitajska medicina že dolgo opisuje funkcionalno povezavo med debelim črevesjem in pljuči ter med pljuči in kožo. [3]

Tema Pljuč in Debelega črevesa je veliko bolj zapletena in na voljo je več znanstvenih dokazov. O tem bomo razpravljali v drugem članku.


 1. Rao, M., Gershon, M. The bowel and beyond: the enteric nervous system in neurological disorders. Nat Rev Gastroenterol Hepatol 13, 517–528 (2016). https://doi.org/10.1038/nrgastro.2016.107

 2. Rea Bingula, Marc Filaire, Nina Radosevic-Robin, Mathieu Bey, Jean-Yves Berthon, Annick Bernalier-Donadille, Marie-Paule Vasson, Edith Filaire, "Desired Turbulence? Gut-Lung Axis, Immunity, and Lung Cancer", Journal of Oncology, vol. 2017, Article ID 5035371, 15 pages, 2017. https://doi.org/10.1155/2017/5035371

 3. Leung, Hiu Yu & Leong, Pou Kuan & Chen, Jihang & Ko, Kam-Ming. (2017). Inter-Organ Relationships among Gut, Lung and Skin beyond the Pathogenesis of Allergies: Relevance to the Zang-Fu Theory in Chinese Medicine. Chinese Medicine. 08. 73-81. 10.4236/cm.2017.83006.

 

The gut-brain connection and its importance: Long known in TCM for centuries but only recently discovered in Western medicine

Turns out your gut feeling is real. Recent research has found that bacteria in the gut can affect people’s mental state, leading to mood, cognition and behavioural problems. The enteric nervous system (ENS) is a lesser known part of our body’s nervous system located in our gut. Because the enteric nervous system uses the same type of neurons and neurotransmitters that are found in the central nervous system, some medical experts call it our “second brain.”

And yet according to Traditional Chinese Medicine (TCM), this is hardly news. It has been known for centuries that the Small Intestine (i.e. the gut) and the Heart (which governs the Mind) are connected while the Large Intestine and the Lung (which governs the skin and immunity) are connected.

What is enteric nervous system?

The enteric nervous system (ENS) controls the digestive system, connecting through the central nervous system (CNS) and sympathetic nervous system.

In particular, the enteric nervous system determines the movements of the gastrointestinal tract, regulates gastric acid secretion, changes in local blood flow and the gut hormones release, and interacts with the immune system in the gut. It forms during the last few months of gestation (in humans) and continues to develop after birth.

Transmissible spongiform encephalopathies, autistic spectrum disorders, Parkinson disease, Alzheimer disease, amyotrophic lateral sclerosis, and varicella zoster virus (VZV) infection are examples of disorders with both gastrointestinal and neurological consequences. [1]

The gut-brain axis

The gut-brain axis (GBA) is a communication system between the brain and the trillions of bacteria, fungi and viruses living within your intestines. It consists of bidirectional communication between the central and the enteric nervous system. The gut and brain are connected through thick nerve cables that transfer information via chemicals called neurotransmitters in both directions. Many of these neurotransmitters such as glutamate, GABA, serotonin, and dopamine are at least partially, if not fully, made in the gut and heavily influenced by diet.

What is more to this important control is the microbiome inside the guts. The composition of gut bacteria can have a profound impact on mental health and the functioning of the nervous system. A healthy diet plays a significant role in shaping this microbiome by promoting the growth of beneficial bacteria and stopping the accumulation of harmful ones. Nutrition can also influence the communication along the gut-brain axis, further affecting the links between the gastrointestinal tract and the nervous system.

"The gut microbiota strongly influences our metabolic, endocrine, and immune systems, as well as both the peripheral and central nervous systems. Recently, a dialogue between the gut and lung microbiota has been discovered..." - Journal of Oncology, 2017 [2]

TCM theory on the Gut-Brain Connection

In traditional Chinese medicine, the link between the gut and all of the body’s organs has been recognised for thousands of years. The theory of Zang Fu is a collective name for the various Yin and Yang organ systems identified in TCM. A Yin organ is called a Zang 臟 and a Yang organ is called a Fu 腑.

Each Zang organ is associated with a Fu organ, creating five Yin-Yang organ systems. Each of these organ systems corresponds with one of the five phases of transformation. This is shown below.

Zang

Fu

Phase

Spirits

Spleen

Stomach

Earth

Yi

Lung

Large intestine

Metal

Po

Kidney

Urinary bladder

Water

Zhi

Liver

Gall bladder

Wood

Hun

Heart

Small intestine

Fire

Shen

The key systems related to the Gut-Brain connection in the TCM theory is Spleen/Stomach, Heart/Small intestine and Lung/Large intestine.

Spleen and Stomach interaction and its importance

Spleen and Stomach is extremely important in the TCM theory, is it regarded as the “acquired constitution”. This is because they are the site of production of Qi’, blood and fluids which are vital substances for life. The Spleen transforms our food into useful material. Without this vital source of energy, we could not even survive. What is more, Spleen grounds the Yi 意 in the Five spirits. It has to do with thought, intellect, and comprehension, as well as intention and creativity.

The Spleen plays a major role in digestion. It separates and transforms useful nutrients from waste products. On a physical level, a weak Spleen can result in poor digestion of food. On a spirit level, a weak Spleen, thus a weak Yi as a result. Just as the Spleen and Stomach help us digest our food material, the Yi helps us digest our conceptual reality. The meaning of Yi - thoughts or intention, is what appears in your mind as preconception, idea, opinion, before action (by Liver, Hun) and determination (by Kidney, Zhi). Poor digestion disturbs our thoughts and vice versa. That is why overthinking or excessive intellectual work could harm our digestion and in the long run overall health. They may lack clear intention, have brain-fog, chronic fatigue and feel unmotivated.

Heart and Small Intestines interaction and its importance

The Heart in the TCM theory is regarded as the master of mind. It works with a special type of Fire energy called “Sovereign Fire”. Fire in this context means power, warmth and light which also explains the function of the Heart system: (1) power for the circulation of blood (with a supply of Qi energy from the Stomach and Spleen), (2) warmth in temperature and human touches, (3) light as a guiding faith/beacon in the spirit, also the glow that one would shine in a good health.

The Small Intestines uses the Heart’s Fire energy to burn down the substances together with the Stomach and Spleen then absorbs nutrients. In return, the nutrients and energies “evaporate” and move up to support the Heart. The key point is that this is a interdependent and bidirectional relationship that should not be mixed up with the anatomical small intestine which merely just break down food with enzymes. Let’s use a metaphor like this: imagine the TCM Small Intestines as a machine to release enzymes, the Heart is the switch and dosing adjustments while the Spleen is the manufacturer of the enzymes; once the enzyme breaks down the food then the nutrients and wastes go to the places where it suppose to be.

Together the Heart (with the assistance of Small Intestines) provides the following functions:

 • Determines consciousness and cognition

 • Feels and assesses the emotions

 • Is responsible for perceptions, feelings and senses (with Po)

 • Is responsible for thinking, intelligence, wisdom, ideas (with Yi)

 • Controls sleep and memory (with the Kidney)

 • Governs the senses (sight, hearing, smelling, taste)

 • Is responsible for autonotic function and immune reaction (with Hun)

Lung and Large Intestines interaction and its importance

Research on allergy has recently uncovered an apparent co-occurrence of allergies in skin and the lungs, a phenomenon that has been coined “atopic march”. A positive correlation has been found between gut microbiota at birth and the development of asthma and skin eczema later in life. Chinese medicine has long described a functional relationship between the large intestine and the lungs, and between the lungs and skin. [3]

The topic of Lung and Large Intestine is a lot more complex and more scientific evidence are available. This will be discussed in another article.


 1. Rao, M., Gershon, M. The bowel and beyond: the enteric nervous system in neurological disorders. Nat Rev Gastroenterol Hepatol 13, 517–528 (2016). https://doi.org/10.1038/nrgastro.2016.107

 2. Rea Bingula, Marc Filaire, Nina Radosevic-Robin, Mathieu Bey, Jean-Yves Berthon, Annick Bernalier-Donadille, Marie-Paule Vasson, Edith Filaire, "Desired Turbulence? Gut-Lung Axis, Immunity, and Lung Cancer", Journal of Oncology, vol. 2017, Article ID 5035371, 15 pages, 2017. https://doi.org/10.1155/2017/5035371

 3. Leung, Hiu Yu & Leong, Pou Kuan & Chen, Jihang & Ko, Kam-Ming. (2017). Inter-Organ Relationships among Gut, Lung and Skin beyond the Pathogenesis of Allergies: Relevance to the Zang-Fu Theory in Chinese Medicine. Chinese Medicine. 08. 73-81. 10.4236/cm.2017.83006.
283 views

Comments


bottom of page